Ezechiel, 41.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Opět přivedl mne k chrámu, a změřil veřeje, šesti loket zšíří s jedné strany, a šesti loket zšíří s druhé strany, podlé širokosti stánku.
2. A širokost dveří desíti loket, boky pak dveří pěti loket s jedné a pěti loket s druhé strany. Změřil také i dlouhost jejich čtyřidcíti loket, širokost pak dvadcíti loket.
3. Přišel také do vnitřku, a změřil veřeje dveří dvou loket, a dvéře šesti loket, širokost pak dveří sedmi loket.
4. Změřil také dlouhost svatyně dvadcíti loket, a širokost dvadcíti loket v chrámě, a řekl mi: Tato jest svatyně svatých.
5. Změřil též zed domu šesti loket, a širokost pavlače čtyř loket, vůkol [a] vůkol okolo domu.
6. Ty pak pavlače, pavlač nad pavlačí, byly tři, a třidcíti noh [zdélí,] a scházely se při zdi domu vespolek, tak že se pavlače vůkol [a] vůkol držely, a nedržely se na zdi domu.
7. Nebo se rozšiřovala vůkol více a více, svrchu pro pavlače, kteréž byly okolo domu, od vrchu až dolů, vůkol [a] vůkol domu, poněvadž nejširší dům byl na hoře, a tak nejnižší porozšiřovala se k vrchu pro prostřední.
8. Tak podobně spatřil jsem při domu pavlače, [i] nejvyšší vůkol [a] vůkol, jejichž půdy zouplna odměřeny byly šesti loket k výstupkům.
9. Širokost zdi, kteráž byla při pavlačích zevnitř, pěti loket byla, i plac pavlačí, kteréž byly při domu.
10. Mezi nimiž a komůrkami byla širokost dvadcíti loket okolo domu vůkol [a] vůkol.
11. A dvéře pavlačí byly k placu, dvéře jedny na půlnoci, a druhé dvéře na poledne, a širokost placu byla pěti loket vůkol [a] vůkol.
12. Stavení pak, kteréž bylo před příhradkem [v] úhlu k západu, širokost byla sedmdesáti loket, a zed téhož stavení pěti loket zšíří vůkol [a] vůkol, a zdélí devadesáti loket.
13. Potom změřil dům, zdélí sto loket, totiž příhradek i stavení, a zdi jeho zdélí sto loket.
14. Též širokost předku domu i příhradku k východu sto loket.
15. Změřil i dlouhost stavení před příhradkem, kteréž bylo za ním, též i paláce jeho s jedné i s druhé strany, a bylo sto loket; též chrám vnitř i síňce s síní,
16. Prahy i okna possoužená, i paláce vůkol po třech stranách jejich, naproti prahu taflování dřevěné vůkol [a] vůkol, i [od] země až do oken, též i okna otaflovaná,
17. Od svrchku dveří až do vnitřní i zevnitřní strany domu, i všecku zed vůkol [a] vůkol vnitř i zevnitř změřené.
18. Kteréž [taflování] bylo uděláno s cherubíny a palmami, a to [vše] palma mezi cherubínem a cherubínem. A cherubín měl dvě tváře.
19. Totiž tvář lidskou naproti palmě s jedné strany, a tvář lvíčete naproti palmě s druhé strany. Tak uděláno bylo ve všem domu vůkol [a] vůkol.
20. Od země až do vrchu dveří cherubínové a palmy zdělány byly i [na] zdi chrámu.
21. Chrámu veřeje [byly] čtverhrané, a předek svatyně podobný jemu.
22. Oltář dřevěný tří loket zvýší, zdélí pak dvou loket s úhly svými, jehož dlouhost i pobočnice jeho dřevěné [byly.] I mluvil ke mně: Tento jest stůl, kterýž stojí před Hospodinem.
23. A dvojnásobní dvéře byly u chrámu i u svatyně,
24. A dvojnásobní dvéře ve vratech, [totiž] dvojnásobní dvéře obracející se, dvojnásobní ve vratech jedněch, a dvojnásobní dvéře v druhých.
25. Byli pak uděláni na nich, na [těch] dveřích chrámu, cherubínové a palmy, tak jakž uděláni byli na stěnách, trámové také dřevění [byli] před síňcí vně.
26. Též na oknech possoužených [byly] palmy s obou stran po bocích síňce, i na pavlačích domu toho i trámích.