Žalm 150

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho.
2. Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho.
3. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru.
4. Chvalte jej na buben a píšťalu, chvalte jej na husle a varhany.
5. Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné.
6. Všeliký duch chval Hospodina. Halelujah.