Žalm 129

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, rciž nyní Izraeli,
2. Veliceť jsou mne ssužovali hned od mladosti mé, a však mne nepřemohli.
3. Po hřbetě mém orali oráči, a dlouhé proháněli brázdy své.
4. [Ale] Hospodin jsa spravedlivý, zpřetínal prostranky bezbožných.
5. Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.
6. Budou jako tráva na střechách, kteráž prvé než odrostá, usychá.
7. Z níž nemůže hrsti své naplniti žnec, ani náručí svého ten, kterýž váže snopy.
8. Aniž řeknou tudy jdoucí: Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, [aneb:] Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.