Žalm 128

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.
2. Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede.
3. Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého.
4. Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina.
5. Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého;
6. A viz syny synů svých, [a] pokoj nad Izraelem.