Žalm 124

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů, Davidova. Byť Hospodina s námi nebylo, rciž nyní, Izraeli,
2. Byť Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám:
3. Tehdáž by nás byli za živa sehltili v rozpálení hněvu svého proti nám;
4. Tehdáž by nás byly přikvačily vody, proud zachvátil by byl duši naši;
5. Tehdáž zachvátily by byly duši naši ty vody zduté.
6. Požehnaný Hospodin, kterýž nás nevydal v loupež zubům jejich.
7. Duše naše jako ptáče znikla osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.
8. Pomoc naše [jest] ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.