Žalm 120

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem, a vyslyšel mne.
2. Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, [a] od jazyka lstivého.
3. Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,
4. [Podobný] k střelám přeostrým silného, a k uhlí jalovcovému?
5. Běda mně, že pohostinu býti musímv Mešech, [a] přebývati v saláších Cedarských.
6. Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.
7.[ku] pokoji, ale když mluvím, oni k boji.