Žalm 114

Bible Kralická (1613):
1. Když vycházel Izrael z Egypta, [a] rodina Jákobova z národu jazyka cizího,
2. Byl Juda posvěcením jeho, Izrael panováním jeho.
3. [To] když vidělo moře, uteklo, Jordán nazpět se obrátil.
4. Hory poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata.
5. Coť bylo, ó moře, že jsi utíkalo? Jordáne, že jsi nazpět se obrátil?
6. Ó hory, že jste poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata?
7. Pro přítomnost Panovníka třásla jsem se já země, pro přítomnost Boha Jákobova,
8. Kterýž obrací [i] tu skálu [v] jezero vod, a škřemen v studnici vod.