Žalm 61

Bible Kralická (1613):
1. (61:1) Přednímu z kantorů na neginot, Davidův. (61:2) Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.
2. (61:3) Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.
3. (61:4) Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.
4. (61:5) Buduť bydliti v stánku tvém na věky, schráním se v skrýši křídel tvých. Sélah.
5. (61:6) Ty jsi zajisté, Bože, vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého.
6. (61:7) Ke dnům krále [více] dnů přidej, ať jsou léta jeho od národu do pronárodu,
7. (61:8) Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho ostříhají.
8. (61:9) A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a sliby své plniti budu den po dni.