Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Žalm 1

Bible Kralická (1613):

1. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.

2. Ale v zákoně Hospodinově [jest] líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

3. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně [mu] se povede.

4. Ne takť [budou] bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.

5. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.

6. Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi