Ester, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom uložil král Asverus daň na zemi i na ostrovy mořské.
2. Všickni pak činové síly jeho a moci jeho, i vypsání důstojnosti Mardocheovy, kterouž ho zvelebil král, to vše zapsáno jest v knize o králích Médských a Perských.
3. Nebo Mardocheus Žid byl druhý po králi Asverovi, a veliký [u] Židů, i vzácný [u všeho] množství bratří svých, pečuje o dobré lidu svého, a způsobuje pokoj všemu semeni svému.