Leviticus, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jestliže [pak] obět pokojná bude obět jeho, když by z skotů obětoval, buď vola neb krávu, bez vady bude obětovati je před tváří Hospodinovou.
2. Tedy položí ruku svou na hlavu oběti své, i zabije ji u dveří stánku úmluvy; a kropiti budou kněží synové Aronovi krví na oltář vůkol.
3. Potom obětovati bude z oběti pokojné ohnivou obět Hospodinu, tuk střeva kryjící, i všeliký tuk, kterýž jest na nich,
4. Též obě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, tolikéž [i] branici, [kteráž jest] na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
5. I páliti to budou synové Aronovi na oltáři spolu s obětí zápalnou, kteráž bude na dříví vloženém na oheň; obět zajisté ohnivá jest, vůně spokojující Hospodina.
6. Jestliže pak z drobného dobytka bude obět jeho v obět pokojnou Hospodinu, samce aneb samici, bez poškvrny obětovati bude ji.
7. Jestliže by obětoval beránka, obět svou, tedy obětovati jej bude před tváří Hospodinovou.
8. A vloží ruku svou na hlavu oběti své, a zabije ji před stánkem úmluvy, a kropiti budou synové Aronovi krví její na oltář vůkol.
9. Potom obětovati bude z oběti pokojné obět ohnivou Hospodinu, tuk její i ocas celý, kterýž od hřbetu odejme, též i tuk střeva kryjící se vším tím tukem, kterýž jest na nich,
10. Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, [ano] i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
11. I páliti to bude kněz na oltáři; pokrm [jest] oběti ohnivé Hospodinovy.
12. Jestliže pak koza [byla by] obět jeho, tedy bude ji obětovati před oblíčejem Hospodinovým.
13. A vloží ruku svou na hlavu její, a zabije ji před stánkem úmluvy; i kropiti budou synové Aronovi krví její na oltáři vůkol.
14. Potom obětovati bude z ní obět svou [v] obět ohnivou Hospodinu, tuk střeva kryjící, i všecken tuk, kterýž jest na nich,
15. Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách, ano [i] branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
16. I páliti to bude kněz na oltáři, pokrm oběti ohnivé u vůni příjemnou. Všecken tuk Hospodinu [bude].
17. Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného tuku a žádné krve nebudete jísti.