Leviticus, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když by pak který člověk obětoval dar oběti suché Hospodinu, mouka bělná bude obět jeho. I poleje ji olejem a vloží na ni kadidlo.
2. Přinese ji pak k synům Aronovým kněžím, a vezme odtud plnou hrst svou té mouky bělné a toho oleje se vším kadidlem jejím; i páliti to bude kněz na památku její naoltáři [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
3. Ostatek pak té oběti suché [bude] Aronovi i synům jeho, svaté svatých, z ohnivých obětí Hospodinových.
4. Když bys pak obětoval dar oběti suché, pečené v peci, ať jsou z mouky bělné koláčové nekvašení, zadělaní olejem, aneb oplatkové přesní olejem pomazaní.
5. Jestliže pak obět suchou na pánvici smaženou obětovati budeš, bude z mouky bělné olejem zadělané [a] nenakvašené.
6. Rozlámeš ji na kusy a naleješ na ni oleje, obět suchá jest.
7. Pakli obět suchou v kotlíku připravenou obětovati budeš, z mouky bělné s olejem bude.
8. I přineseš obět suchou, kteráž z těch věcí bude Hospodinu, a dáš ji knězi, kterýžto donese ji k oltáři.
9. A vezma kněz z oběti té pamětné její, páliti je bude na oltáři, [v] obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
10. Což pak zůstane z oběti té suché, bude Aronovi i synům jeho, svaté svatých, z ohnivých obětí Hospodinových.
11. Žádná obět suchá, kterouž obětovati budete Hospodinu, nebude kvašena; nebo nižádného kvasu, ani medu nebudete obětovati v obět ohnivou Hospodinu.
12. [V] oběti prvotin toliko obětovati budete je Hospodinu, ale na tento oltář neobětujte jich u vůni spokojující.
13. Také všeliký dar suché oběti své solí osolíš, a neodejmeš soli smlouvy Boha svého od suché oběti své. Při každé oběti své sůl obětovati budeš.
14. Jestliže bys pak obětoval obět suchou z prvotin Hospodinu, klasy nové ohněm upražíš, a což vymneš z těch klasů nových, [to] obětovati budeš, suchou obět prvotin svých.
15. A poleješ ji svrchu olejem, kadidlo také vložíš na ni; obět suchá jest.
16. I páliti bude kněz pamětné její z obilí zetřeného, a z oleje toho, se vším tím kadidlem jejím; [v] obět ohnivou [bude] Hospodinu.